ઑસ્ટ્રેલિયા વિ પાકિસ્તાન જીવંત સ્કોર, આઈસીસી ક્રિકેટ વર્લ્ડ સી ..: વોર્નર, ફિન્ચ ત્રાટકટનમાં મજબૂત શરૂઆત કરે છે – ફર્સ્ટપોસ્ટ


nginx

166.62.117.207