વેસ્ટ નાઇલ બચેલા શેરની મુસાફરી – એબીસી 15 એરિઝોના

વેસ્ટ નાઇલ બચેલા શેરની મુસાફરી – એબીસી 15 એરિઝોના

એબીસી 15 એરિઝોના

લોડ કરી રહ્યું છે …

એબીસી 15 એરિઝોનાથી અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરો?

કામ કરી રહ્યું છે …

168 કે

લોડ કરી રહ્યું છે …

લોડ કરી રહ્યું છે …

કામ કરી રહ્યું છે …

પછીથી આ જોવા માંગો છો?

આ વિડિઓને પ્લેલિસ્ટમાં ઉમેરવા માટે સાઇન ઇન કરો.

સાઇન ઇન કરો

123 દૃશ્યો

આ વિડિઓની જેમ?

તમારી અભિપ્રાય ગણતરી કરવા માટે સાઇન ઇન કરો.

સાઇન ઇન કરો

આ વિડિઓ પસંદ નથી?

તમારી અભિપ્રાય ગણતરી કરવા માટે સાઇન ઇન કરો.

સાઇન ઇન કરો

લોડ કરી રહ્યું છે …

ટ્રાંસ્ક્રિપ્ટ

ઇન્ટરેક્ટિવ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ લોડ કરી શકાઈ નથી.

લોડ કરી રહ્યું છે …

વિડિઓ ભાડે આપવામાં આવે ત્યારે રેટિંગ ઉપલબ્ધ છે.

આ સુવિધા હમણાં ઉપલબ્ધ નથી. પછીથી ફરી પ્રયત્ન કરો.

10 જુલાઇ, 2019 ના રોજ પ્રકાશિત

વેસ્ટ નાઇલ વાઇરસના ખરાબ કેસ સામે લડ્યા પછી ફીનીક્સ મહિલા.

લોડ કરી રહ્યું છે …